კომერციული ასისტენტი - პასუხისმგებელი ადმინისტრატორი 1500 lari

Add to favorites In favorites
"კომერციული ასისტენტი - პასუხისმგებელი ადმინისტრატორი" ჩვენი ახალი ფილიალის ბათუმში. როლი - კლიენტებსა და სათაო ოფისს შორის კომერციული ურთიერთობების კოორდინაცია - დაეხმარეთ ადგილობრივ ოპერაციებს ყველა ადგილობრივი შესყიდვისთვის - მიჰყევით შესყიდვების ადმინისტრაციას, მათ შორის საბაჟო პროცესი იმპორტის დროს - ფინანსური და საბუღალტრო საკითხების კოორდინაცია სათაო ოფისს, ბუღალტრულ მრჩეველს, ბანკსა და სხვა ადმინისტრაციებს შორის - სამუშაო გარემო: ბათუმის ოფისი და მთავარი ოფისი კვალიფიკაცია - ბათუმში მცხოვრები - დინამიური, გამოცდილება საოფისე/კომერციულ/ადმინისტრაციულ მენეჯმენტში - კომპიუტერული ცოდნა, შეუძლია word/excel-ის გამოყენება - ენები: ქართული – რუსული – ინგლისური (ან თურქული)
Working remotely is possible
Remote work means working from home or other convenient place for the employee.

Contact

Phone +905300419976
Publication date 21.09.2022