Contact

Phone: 551000898
Address: ქ.რუსთავი ვახუშტის 8

შპს გიგილა კაფე, სწრაფი კვება .

Date of signing up on the site: 14.05.2021
Add to favorites In favorites
კაფე გიგილა გაიხსნა 2009წელს. რომელიც მდებარეობს ახალ რუსთავში, ვახუშტის 8 ნომერში.

Open jobs in შპს გიგილა

No open jobs for this company